/ Регистрация
Най-нов потребител
Здравейте, narkoto10!
Материали
Управление на образователен контент (Learning Content Management LCMS)
Качил: gecata / 02.02.2014 10:50 / Категория: Информационни системи
Представя логически модел на данни за предметна област: "Управление на образователен контент" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Преп...
Управление на работни потоци.
Качил: Peter / 02.02.2014 00:36 / Категория: Информационни системи
Работният поток(процес) се състои от поредица свързани стъпки, където всеки етап следва незабавно след предишния и завършва точно преди следващия етап...
Управление на бизнес процеси BPM
Качил: Radoslav / 31.01.2014 18:36 / Категория: Информационни системи
BPM (Business Process Management) представлява клас софтуерни продукти, позволяващ дефинирането на процесите, протичащи в една компания, тяхното визу...
Роля на информационните системи в бизнеса.
Качил: Atanas / 30.01.2014 18:04 / Категория: Информационни системи
Информационните системи не са просто нещо свързано с компютрите – става въпрос за това как бизнесът може да използва най-доброто от компютърните техн...
OLAP-ТЕХНОЛОГИИ
Качил: xplode / 27.01.2014 20:45 / Категория: Информационни системи
OLAP функционалност може да бъдат приложена по различни начини, като се започва с най-простите средства за анализ на данни в бизнес приложения и довър...
Създаване и характеристики на корпоративни информационни системи
Качил: beleva / 24.01.2014 14:35 / Категория: Информационни системи
Курсовата работа разглежда етапите по проектирането и създаването на корпоративни информационни системи, както и техните основни характеристики...
Класификация на информационните системи
Качил: ptr1x / 21.01.2014 17:42 / Категория: Информационни системи
Информационни системи е област в науката , която се занимава със стратегическите, управленските и оперативните дейности в една организация или общност...
УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОТОЦИ WORKFLOW
Качил: krulg / 19.01.2014 15:48 / Категория: Информационни системи
Workflow е основата на всяка система за управление, независимо в какъв сектор работи фирмата. Това означава най-общо счетоводство, материални запаси, ...
Системи за управление на web-съдържание
Качил: saaf / 18.01.2014 18:15 / Категория: Информационни системи
Системи за управление на уеб съдържание (Web content management systems, WCMS, Web CMS или WCM система) са софтуерен инструмент,който помага при създа...
ERP система
Качил: Trifonow / 15.01.2014 22:58 / Категория: Информационни системи
Системите от клас ERP представляват интегрирани софтуерни информационни системи, чрез които организацията планира и направлява своите ресурси....
ERP система - същност, цели, продукти
Качил: Todoranov / 15.01.2014 22:32 / Категория: Информационни системи
ERP (Enterprise Resource Planning) система е интегрирано софтуерно приложение, създадено с цел да обезпечи информационно планирането, контрола и анали...
ERP Система
Качил: Petrow / 15.01.2014 18:28 / Категория: Информационни системи
ERP е многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси ...
Вашият браузър е остарял.
Той е несигурен, с ограничени функции, и не може да зарежда правилно повечето сайтове (Google, Facebook и други).
Решение:
Изтеглете един от следните браузъри: