/ Регистрация
Най-нов потребител
Здравейте, Sava!
Материали
Управление на образователен контент (Learning Content Management LCMS)
Качил: gecata / 02.02.2014 10:50 / Категория: Информационни системи
Представя логически модел на данни за предметна област: "Управление на образователен контент" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Преп...
Управление на работни потоци.
Качил: Peter / 02.02.2014 00:36 / Категория: Информационни системи
Работният поток(процес) се състои от поредица свързани стъпки, където всеки етап следва незабавно след предишния и завършва точно преди следващия етап...
Управление на бизнес процеси BPM
Качил: Radoslav / 31.01.2014 18:36 / Категория: Информационни системи
BPM (Business Process Management) представлява клас софтуерни продукти, позволяващ дефинирането на процесите, протичащи в една компания, тяхното визу...
Роля на информационните системи в бизнеса.
Качил: Atanas / 30.01.2014 18:04 / Категория: Информационни системи
Информационните системи не са просто нещо свързано с компютрите – става въпрос за това как бизнесът може да използва най-доброто от компютърните техн...
Транспортиране на стоки и материали
Качил: guards / 30.01.2014 01:18 / Категория: Моделиране на данни
Представя логически модел на данни за предметна област: "Транспортиране на стоки и материали" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Ками...
Модел на данните - CMS 2.0
Качил: jordan / 29.01.2014 23:55 / Категория: Моделиране на данни
Представя логически модел на данни за предметна област "Управление на контент" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Търг".......
Транспортиране на материали
Качил: donjuan / 29.01.2014 22:40 / Категория: Моделиране на данни
Представя логически модел на данни за предметна област: "Транспортиране на материали" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Материал"...
Работа с дистрибутори
Качил: Tsanko / 29.01.2014 20:49 / Категория: Моделиране на данни
Представя логически модел на данни за предметна област: "Работа с дистрибутори" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Договор"...
OLAP-ТЕХНОЛОГИИ
Качил: xplode / 27.01.2014 20:45 / Категория: Информационни системи
OLAP функционалност може да бъдат приложена по различни начини, като се започва с най-простите средства за анализ на данни в бизнес приложения и довър...
Сравнение на RISC и CISC процесори
Качил: Hristiana / 27.01.2014 14:47 / Категория: Компютърни архитектури
В исторически аспект погледнато,първите процесори и базираните на тях компютри са били от типа RISC.Но много скоро архитектурата е мигрирала към CISC,...
Модел на данните -Доставка на стоки в хранителен магазин
Качил: Albena / 26.01.2014 20:04 / Категория: Моделиране на данни
Представя логически модел на данни за предметна област "Доставка на стоки в хранителен магазин" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Дос...
Създаване и характеристики на корпоративни информационни системи
Качил: beleva / 24.01.2014 14:35 / Категория: Информационни системи
Курсовата работа разглежда етапите по проектирането и създаването на корпоративни информационни системи, както и техните основни характеристики...
Модел на данните - заплати на персонала
Качил: ToniVankov / 23.01.2014 21:42 / Категория: Моделиране на данни
Представя логически модел на данни за предметна област "Заплати на персонала" и концептуален модел на агрегирана бизнес същност "Персонал"....
Светодиодни монитори (LED, OLED)
Качил: pesho / 22.01.2014 18:46 / Категория: Компютърни архитектури
Принцип на работа, история и развитие на LED и OLED...
Вашият браузър е остарял.
Той е несигурен, с ограничени функции, и не може да зарежда правилно повечето сайтове (Google, Facebook и други).
Решение:
Изтеглете един от следните браузъри: