/ Регистрация
Най-нов потребител
Здравейте, Sava!
Новина

Правителството ще повишава грамотността с 10 %

Прегледана: 951
02.12.2013 08:42
Правителството ще повишава грамотността с 10 %

Кабинетът си поставя амбициозната задача до 2020 г. да намали видимо дела на учениците със слаби постижения, пише в. "Сега".


Това става дни преди представянето на новите международни данни за грамотността на 15-годишните. Така, ако през 2009 г. деветокласниците със затруднения по четене са били 41%, то целта за 2020 г. е тази група да се "стопи" до 30 на сто от випуска.


В момента българските 15-годишни ученици заедно с румънските си връстници са на последните места в ЕС по образователни постижения.


Целите на правителството в областта на математиката са още по-високи. Кабинетът иска дела на 15-годишните със слаби постижения в тази област да се намали от 47.7% през 2009 г. на 35% през 2020 г. Ако преди 4 години деветокласниците със слаби оценки по природни науки са били 38.8%, към 2020 г. делът им трябва да стони 30 на сто.


Цитираните данни за дела на 15-годишните ученици със слаби постижения са от международното проучване за нивото на грамотността PISA 2009, което се провежда от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Данните от PISA 2012 ще бъдат представени в началото на декември.


Предвижда се въвеждане на единна система за оценяване на ученици, учители и училищна среда, както и периодично осъвременяване на учебните програми в съответствие с пазара на труда. Изискванията към учебниците ще бъдат актуализирани. Модернизиране на библиотеките, използване на електронни учебници и други интерактивни материали, насърчаване на трансграничната мобилност на учителите с цел повишаване на квалификацията им са друга група мерки в стратегията.


Кабинетът ще иска още да намялава неграмотността сред подрастващите между 15-19 г. от 2% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г. и сред 20-29 годишните - от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г. Също така ще има повишаване на дела на децата в детските градини от 4 г. от 87.8% през 2012 г. на 90% през 2020 г.


Вашият браузър е остарял.
Той е несигурен, с ограничени функции, и не може да зарежда правилно повечето сайтове (Google, Facebook и други).
Решение:
Изтеглете един от следните браузъри: