/ Регистрация
Най-нов потребител
Здравейте, narkoto10!
За нас

Проект „Студентите знаят, студентите могат”

 

http://students.heminei.com/materiali

 

Проектът „Студентите знаят, студентите могат” е опит за създаване на среда в която студенти да създават учебни материали в помощ на своите колеги и за доказване на собствена компетентност. За целта е разработен сайта Студентите, в който студентите ще могат да поместват разработени от тях материали в предварително зададени категории.

 

Кой разработва проекта?

 

Проктът се реализира от доц. Христо Тужаров и Мартин Братванов студент специалност Компютърни науки, собственик на сайта heminei.com.

В него може да участва всеки преподавател, който за преподаваната от него дисциплина има необходимост от подобна среда за изява на неговите студенти. Достатъчно е да заяви съответната категория и да поеме задължението да рецензира работите на своите студенти.

Материалите в сайта са авторски и никоя част от съдържанието им не може да бъде публикувана под каквото и да е форма или повод без писменото съгласие на автора.

При цитиране на части от учебните материали, ползвайте следния формат:

Фамилия и име на автора,  {Заглавие на тема (Категория)}, http://students.heminei.com/materiali, (година)

 

На какво се базира проекта?

 

Проектът се базира на концепцията "Открито образование"

 

Същност

 

Система за организиране и развитие на образованието, осигуряваща целенасочена, контролируема, интензивна, самостоятелна творческа работа на обучаемия чрез възможност за избор на:

  • Индивидуална траектория на  обучение “цял живот” ;
  • Програма, преподавател, график и форма на обучението;
  • Едно или няколко учебни заведения;
  • Учебни материали;

Характерни черти

 

Отваряне към бъдещето

 

Предполага нови подходи в обществознанието. За изходно начало се взема не системата "обучение за цял живот” , а системата "обучение цял живот”. В основата на системата се поставя човекът с неговите постоянно променящи се потребности от знания.

 

Свободен достъп до информационните ресурси на човечеството

 

Премахват се пространствено - временните ограничения в  ползване на различни източници на информация чрез използване на информационни мрежи.

 

Свободно избираема стратегия на образование

 

Всеки човек може да се обучава в удобно за него време и място, по индивидуален план, притежавайки комплект от специални средства за обучение и възможност за контакт с преподавателя.

 

Личностна ориентация на процеса на обучение

 

Поставя си за цел да бъдат изградени такива качества на личността, които осигуряват успех в професионалната дейност и успешно съществуване в условията на информационното общество.

Вашият браузър е остарял.
Той е несигурен, с ограничени функции, и не може да зарежда правилно повечето сайтове (Google, Facebook и други).
Решение:
Изтеглете един от следните браузъри: